Aktiviteter 2014

Ekologiskt och närproducerat

OLYMPUS DIGITAL CAMERA   OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Odling i sandlådor – det växte så det knakade. Här odlades det Steviaplantor i växthus – stor skörd som räckte i ett år.

I samband med bevarandet av Byvalla-skogen och besöket av politiker och tjänstemän, tog jag (Kristina) även upp om användning av kommunens odlingsbara mark. Vid min förfrågan om kommunen kunde lämna den odlingsbara marken till kommuninvånarna, svarade de även på denna fråga JA! Vad kan man säga? Jo, att vi har kloka och framtidsinriktade politiker i Avesta.

Nu gäller det att göra något bra av denna möjlighet. Vi, alla medlemmar, kan börja ett samtal om vikten av att ha närodlad och närproducerad ekologisk mat. Det kan bara bli en vinna – vinna situation. Även att påverka befintliga företag att ställa om till ekologisk produktion.

Jag själv började med ett odlingsprojekt i Byvalla 2009 och drev det i 4 år innan jag flyttade till Avesta. Experimenterade mycket och fick därmed ny kunskap – jag är hälsopedagog och har därmed mycket gratis – och jag arbetar med folkhälsa så jag vet vad som krävs för att undvika besvär och sjukdomar. Detta är ett omfattande område med flera infallsvinklar.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA    OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Här är G:a Byns odlingscirkeln på besök i Byvalla. Medlemmarna i cirkeln och även jag fick pris av Hyresgästföreningen under hösten 2012.

Efter politikernas positiva inställning till  närodling, anordnades det via kommunens fastighetsbolag G:a Byn och ABF, två föredrag om odling som jag höll i. Detta resulterade i en cirkelkurs i ABF´s regi i bostadsområdet Gamla Byn, där jag var studiecirkelledare. G:a Byn ställde i ordning odlingslotter och nu har cirkelns medlemmar odlat där under två somrar. Det bereddes odlingslotter även i området Rågen, men de boende var rädda att odlingarna skulle saboteras, så det områden har nu växt igen, synd.

Men nu är det dags för ny inspiration!

 


Om kommunens skogsbestånd

DEL 1 OCH DEL 2

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

 

 

Del 1, Naturkultur-metoden enligt Mats Hagner

Efter ett medborgarförslag om varsam avverkning enligt Naturkultur-metoden av kommunens tätortsnära skogar, ville jag Kristina, uppmärksamma denna stora händelse när kommunen skulle gallra ett stort område i Nybyberget (tätortsnära skog där många stadsbor har mycket aktiviteter). Detta var mars 2013. Jag ringde min kontakt Tomas Håvik, filmare och fotograf, Daily Spots, Stockholm. Filmen skulle även visas i Falun 18 maj, vid den stora Skogsmanifestationen.

Vid mitt förarbete av filmen, framkom det att ingen av de inblandade aktörerna i avverkningen hade någon utbildning om metoden. Jag frågade maskinföraren vilken utbildning han hade fått – 7 minuter, svarade han och jag förstod att allt inte stod rätt till.

Medverkande i filmen skulle vara en politiker, en tjänsteman (ansvarig för skogen), Mellanskog (anlitat entreprenör) samt Naturkultur-läraren Bonnie Nilzon. När jag förberedde frågorna, tryckte jag mycket på vilken utbildning om metoden de hade.

När det gick upp för mig att större delen av avverkningen inte skulle ske enligt Naturkultur-metoden, bad jag de ansvariga, tjänstemannen och Mellanskog, att vänta med åtgärden till nästa år, när kunskapen fanns i gruppen, men de ville inte lyssna. Det politikerna hade klubbat igenom, följdes inte! Jag ser nu filmen som en chans att uppmärksamma problemen, när nya kunskaper och förhållningssätt ska ersätta gammalt tänkande.

Det pratades om att ”göra ett försök”! Men det går inte göra ett försök när det gäller åtgärder i naturen – det går inte att utvärdera efter ca 1 år! Nu är det förstört för  ca 50-80 år framåt i tiden! Denna händelse som skulle ha gett Avesta kommun mycket plus i kanten, dog ut.

Filmen, 6 min, kommer att läggas in här snart.

 

Del 2, nytt Medborgarförslag om kommunens skogsbestånd, november 2013

Nu har styrelsen i Folkare-kretsen lämnat in ett Medborgarförslag, vilket innebär en skötsel av all kommunal skog som ska gynna biologisk mångfald – vi har lagar i Europa som vi måste följa.

Det har visat sig att nästan all kommunal skog är tätortsnära skog, vilket gör det lättare att få igenom förslaget. Med i förslaget bifogas även kartor över hela kommunens skogsbestånd. På dessa kartor har olika gränser ritats ut runt bebyggelse – bostadsnära=300 m, tätortsnära=1 km och 2 km. Naturskyddsföreningen menar att det ska vara 3 km för att tillfredsställa människors behov av natur. Jag har även bifogat en mycket viktig text från EU-kommissionen om biologisk mångfald beträffande åtgärder som ska ha genomförts senast 2020.

Den 16 december 2013 beslöt kommunfullmäktige att skicka förslaget vidare till kommunstyrelsen.

Fortsättning följer …

Se bifogat Medborgarförslag PDF inkl EU-kommissionens uttalande:

Inkl bilaga, MEDBORGARFÖRSLAG nov 2013 skogen

 

1:a yttrandet från Miljö/byggnämnden:

Medborgarförslag Miljö o byggn nämnd10 juni 14

Detta yttrande skickades tillbaka till tjänstemännen av Kommunstyrelsens AU

 

2:a yttrandet från Miljö/byggnämnden:

SNF Folkare Medborgarförslag Skogen