Tidigare aktivieter

Gammal skog i Byvalla bevarades
I maj 2010 förberedde sig Sveaskog att slutavverka en gammal skog, nära 100 år, som ligger intill husen i Byvalla. Jag hade flyttat till byn året innan och hade upplevt denna skog som ett under av skönhet och glädje.

Läs vidare genom att klicka på rubriken.

 

Skogen som klassrum och Bevara barnens skolskogar

Läs vidare genom att klicka på rubriken.

 

Ekologiskt och Närodlat

I samband med bevarandet av Byvalla-skogen och besöket av politiker och tjänstemän, togs även upp om användning av kommunens odlingsbara mark. Vid min förfrågan om kommunen kunde lämna den odlingsbara marken till kommuninvånarna, svarade de även på denna fråga JA! Vad kan man säga? Jo, att vi har kloka och framtidsinriktade politiker i Avesta.

Läs vidare genom att klicka på rubriken.

 

MILJÖVÄNLIGA VECKAN 2013, 5 oktober – alltid vecka 40

I årets upplaga av Miljövänliga veckan var temat ”Ekologisk mat”. Vi stod på Avesta torg utanför Plushuset – men när regnet blev för ihållande, flyttade vi innanför glasdörrarna. Där inne fick vi också mer kontakt med folk.

Läs vidare genom att klicka på rubriken.