Aktuella händelser

Här lägger vi upp programpunkter och händelser i Avesta-trakten med omnejd som är av intresse för medlemmar i Naturskyddsföreningen. Det kan vara aktiviteter som kretsen själv anordnar, som t.ex. föreläsningar, utflykter och klädbytardagar. Men det kan också vara andra aktiviteter i trakten som vi vill tipsa om. Programmet uppdateras löpande.

Verksamhetsplan 2024

Aktiviteter och verksamhet 2024

 • 30/1 Föreläsning av Ann-Helen Meyer von Bremen ”Lantbruk, mat och miljö”
 • 5/3 Föreläsning av Tomas Bannerhed ”Naturens och fåglarnas betydelse i våra liv”
 • 10/3 Årsmöte och besök av Hanna Kovac om ”Blomrika vägkanter för biologisk mångfald”
 • 7/4 16.00 Möte med hållbarhetsstrateg Mirjam Nyqvist – Vuxenskolans lokal
 • April-maj Aktivitet inför kommande EU-val – material kommer i början av maj.
 • 20/5 Biets dag – aktivitet på Avesta bibliotek tillsammans med Biodlarföreningen
 • 22/5 Biologiska mångfaldens dag – lupinplockning vid älvpromenaden och Fortums äng
 • Maj-juni Fortsatt arbete med världens längsta blomsteräng
 • Juni ev Liekurs om intresse finns – Anmälan till Hannes tel 076 8638584
 • 16/6 De vilda blommornas dag – utflykt i samarbete med Norbergs Naturskyddsförening till äng i Norbergs kommun
 • Slutet av augusti – Skogs- och svamputflykt till Trollbo naturreservat– info kommer
 • 22/9 i samarbete med Folkare ornitologer: Storgrundet vid Bäsingen – Ollasgården kl 09.00

Under hösten 2024:
Uppföljning av politikerenkät från 2022
Svara på inkommande remisser

Aktiviteter och verksamhet 2023

 • 15 januari kl. 11.00 – Medlemsmöte på ABF, Kungsgatan 29A
 • 7 februari kl. 18.30 – Föreläsning med Leif Öster på biblioteket: ”Vad händer med den svenska skogen?”
 • 26 mars kl. 15.00 – ÅRSMÖTE inkl. föreläsning före om vitryggig hackspett
 • 18 april kl. 18.30 – Föreläsning med Henrik Thomke från NeDa på biblioteket: ”Nationella omprövningen av vattenkraftens miljövillkor i Nedre Dalälven”
 • 21 maj kl. 10.00 – Biologiska mångfaldens dag – utflykt till Fullsta Naturreservat
 • Lupinplockning vid älvpromenaden
 • 11 juni: Liekurs och ängsslåtter med Patrik Engfeldt från stora Skedvi. Föranmälan till Daniel Lindstein på dalka78@hotmail.com
 • 18 juni kl. 12-16: De vilda blommornas dag. Tipspromenad och aktiviteter vid ängen vid kraftverket i samarbete med Fortum.
 • 17-18 juni: Riksstämma i Västerås
 • 2 juli kl. 14-18: Båtutflykt på Färnebofjärden, föranmälan krävs. Reducerat självkostnadspris. OBS! Inställt pga låg vattennivå.
 • 10 september kl. 9.30: Tipsar om invigning av nyanlagd våtmark och ombyggd ängslada till fågeltorn på Ollasgården, Bäsinge
 • 24 september kl. 10.00: Svamputflykt i Trollbo naturrestervat OBS! Inställt pga restriktioner i området rörande afrikansk svinpest.
 • 8 okt kl. 13.00: Medlemsmöte med uppföljning av politikerenkät och diskussion om miljöpolitiken i Avesta kommun.
 • Fortsatt arbete med ”Världens längsta blomsteräng”: sparade vägrenar med ängsblommor genom hela Sverige