Program

NATURSKYDDSFÖRENINGEN AVESTA

AKTIVITETER UNDER HÖSTEN 2017

 2 SEPTEMBER, kl 10.00 – 14.00

Svamputflykt till Hässlen med Åke Helander. Medtag matsäck.

 

16 SEPTEMBER, kl 11.00 – 14.00

Föreningsmässa i Folkparken. Naturskyddsföreningens aktiviteter samt identifiering av svampar av Åke Helander.

 

6  OKTOBER ,KL 13.00 – 16.00

Miljövänliga veckan.  I Avesta centrum. Tema: Hygienprodukter.

 

? OKTOBER/NOVEMBER, KL 18.30 –

Biblioteket Avesta. Planerad information/diskussion om Kommunens sophantering (deponering, kompostering, textilåtervinning).

 

14 NOVEMBER, KL 18.30 –

FOTOGRAF HANS RING håller föredrag och bildvisning Om Rovdjurens betydelse i ekosystemen.

 

OBS! Vi kommer också att lägga in programmet i vår fb och annonsera i Annonsbladet.

Kontakt: Kristina Hallin, ordf

Mail: kristina.hallin@spray.se

Telefon: 0226-41 001 / Mobil: 070-345 09 47