Aktuella händelser

Här lägger vi upp programpunkter och händelser i Avesta-trakten med omnejd som är av intresse för medlemmar i Naturskyddsföreningen. Det kan vara aktiviteter som kretsen själv anordnar, som t.ex. föreläsningar, utflykter och klädbytardagar. Men det kan också vara andra aktiviteter i trakten som vi vill tipsa om. Programmet uppdateras löpande.

Aktiviteter och verksamhet 2023

 • 15 januari kl. 11.00 – Medlemsmöte på ABF, Kungsgatan 29A
 • 7 februari kl. 18.30 – Föreläsning med Leif Öster på biblioteket: ”Vad händer med den svenska skogen?”
 • 26 mars kl. 15.00 – ÅRSMÖTE inkl. föreläsning före om vitryggig hackspett
 • 18 april kl. 18.30 – Föreläsning med Henrik Thomke från NeDa på biblioteket: ”Nationella omprövningen av vattenkraftens miljövillkor i Nedre Dalälven”
 • 21 maj Biologiska mångfaldens dag – utflykt till Fullsta Naturreservat
 • Lupinplockning
 • 11 juni: Liekurs och ängsslåtter med Patrik Engfeldt
 • 18 juni De vilda blommornas dag
 • 17-18 juni: Riksstämma i Västerås
 • Preliminärt båtutflykt på Färnebofjärden på försommar/sommar
 • Fortsatt arbete med ”Världens längsta blomsteräng”: sparade vägrenar med ängsblommor genom hela Sverige