Partiernas miljöpolitik i Avesta

Under sommaren har Naturskyddsföreningen i Avesta genomfört en enkätundersökning bland partierna i kommunfullmäktige för att kartlägga vilken slags miljöpolitik de vill driva inför valet i höst. Här kan du ta del av både enkäten och resultatet, samt partiernas egna främsta förslag för en bättre miljö i Avesta kommun.

Av 8 partier svarade 7 – endast moderaterna uteblev med svar. Av 105 svar totalt var 77 svar positiva till förslagen i enkäten, 10 var negativa och 18 föll in i kategorin Vet ej / Beror på.

Förslag från enkät

V

MP

S

C

L

KD

SD

Anta en handlingsplan för att snabbt minska kommunens utsläpp i linje med Parisavtalets mål. Ja Ja Ja Vet ej / Beror på Ja Ja Ja
Avinvestera alla kommunala innehav i bolag vars verksamhet går ut på att utvinna och producera fossila bränslen. Ja Ja Ja Ja Ja Vet ej / Beror på Nej
Sätt solceller på kommunens byggnader. Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Anta ett mål om att koldioxidutsläppen från kommunala transporter ska fasas ut helt inom en given tidsram. Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej
Kartlägg kontinuitetsskogar och skogar med höga naturvärden på det kommunala innehavet i syfte att öka arealen permanent skyddad skog. Ja Ja Vet ej / Beror på Nej Ja Vet ej / Beror på Vet ej / Beror på
Kartlägg tätortsnära natur i kommunen samt hur kommuninvånarna använder dessa. Ja Ja Ja Ja Vet ej / Beror på Ja Ja
Återskapa våtmark i skogs- eller jordbrukslandskapet. Ja Ja Ja Vet ej / Beror på Ja Ja Ja
Ta fram en kommunal pollineringsplan med tydliga budget- och tidsramar för att förbättra förutsättningarna för pollinerande insekter. Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Anta en handlingsplan med mål om att minska matsvinnet inom den kommunala verksamheten. Vet ej / Beror på Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Kommunen ska inte tillåta exploatering på brukningsvärd jordbruksmark eller ängs- eller naturbetesmark. Vet ej / Beror på Ja Vet ej / Beror på Ja Vet ej / Beror på Ja Ja
Kommunen ska verka för att miljöanpassa vattenkraft och riva ut dammar och ineffektiva vattenkraftverk som inte fyller någon viktig funktion. Vet ej / Beror på Ja Ja Nej Ja Vet ej / Beror på Nej
Stärk möjligheten till återbruk i kommunen. Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Stimulera delningsekonomi i kommunen. Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej
Avsätt resurser i den kommunala budgeten för att samordna lärande för hållbar utveckling (LHU) på alla utbildningsnivåer. Vet ej / Beror på Ja Ja Nej Ja Ja Vet ej / Beror på
Kommunen ska omvandla matavfall till biogas och låta upprätta en tankstation för detta. Ja Nej Nej Nej Vet ej / Beror på Vet ej / Beror på Vet ej / Beror på

Partiernas egna förslag

Vänsterpartiet

 1. Återinföra avgiftsfri busstrafik
 2. Starta ett kommunalägt energibolag för fossilfri produktion
 3. Utveckla solenergiparker och solceller på kommunägda byggnader

Miljöpartiet

 1. Klimatbudget(koldioxid)
 2. Utveckla grön industri.
 3. Riskanalys för klimatkris

Socialdemokraterna

 1. Vägvisaren, högt uppsatta mål för kommunen att jobba mot och följa.
 2. Satsa på kollektivtrafiken. Vinner vi valet i regionen ska vi införa avgiftsfria kollektivtrafiken igen. Vi vill också verka för mer tågtrafik så de som pendla kan välja buss och tåg istället för egen bil.
 3. Vi satsar mycket på vår natur runtom i kommunen, tex. bruksleden, Älvpromenad osv. Det gör vi för att utöka folkhälsan men också om våra medborgare vistas i naturen och lär sig mer om den så är de också mer rädd om vår fina natur.

Centerpartiet

 1. Bevara åkermarken för lokal livsmedeslproduktion och bruka skogarna hållbart
 2. Upprätta en lokal livsmedelsstrategi
 3. Inför effektiv rening av läkemedelsrester i avloppsvattnet

Liberalerna

 1. Att få till en risk och en konsekvens analys vid varje beslut precis som man gör med arbetsmiljöfrågor
 2. Att kartlägga kommunen och se vart vi kan bättra miljötänket i praktik
 3. Miljö tänket måste finnas i alla led

Kristdemokraterna

 1. Antagen träbyggnadsstrategi måste vara mer synlig i våra byggprojekt i Avesta kommun. Trä i våra byggnationer binder Co2! I tillägg även en önskan om bredare samverkan med grannkommuner kring gemensamma spörsmål i hållbarhetsfrågor.
 2. Skolan ger eleverna större utrymme för upplevelser och lärande nära naturen, dvs utbildningen med ”levande element” och aktivitet i utemiljö, skapar förutsättningar för ökad förståelse.
 3. När det sedan gäller framtida utveckling så gläds vi åt de satsningar som annonserats vad gäller investeringar i Norra Sverige med förnybar och planerbar energi som dragplåster, något som för övrigt är gott för hela landet. Grönt stål H2GS och LKAB:S och SSAB:s satsningar stål utan kol, samt planerad återvinning av gruvavfall i Luleå till gödning för våra marker i hela landet.

Vi behöver dock mer planerbar energi till allt detta och för ändamålet behöver vi sätta av medel till forskning. Hur får vi energin att räcka? Hur kan vi lagra energin och vilka nya källor finns? Här behövs ett bredare perspektiv, inklusive kärnkraft och SMR. Vi ser idag rekordhöga priser på energi mitt i sommaren eftersom Europa gjort sig så beroende av rysk gas eller smutsig kolkraft.

Sverigedemokraterna

 1. Bevara jordbruksmark
 2. Rädda pollinerande insekter
 3. Värna vatten och kärnkraften, men Nej till vindkraften!

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.