Aktuella händelser

Här lägger vi upp programpunkter och händelser i Avesta-trakten med omnejd som är av intresse för medlemmar i Naturskyddsföreningen. Det kan vara aktiviteter som kretsen själv anordnar, som t.ex. föreläsningar, utflykter och klädbytardagar. Men det kan också vara andra aktiviteter i trakten som vi vill tipsa om. Programmet uppdateras löpande.

Aktiviteter och verksamhet 2024

30/1 Ann Helen Meyer von Bremen pratar om ”Lantbruk, mat och miljö” på biblioteket 18.30
5/3 Tomas Bannerhed pratar om ”Naturens och fåglarnas betydelse i våra liv”
På biblioteket 18.30
10/3 Årsmöte kl 15.00 i ABF:s lokal Avesta
Senare i vår skogsutflykt tillsammans med Norbergs förening. Guidning med Sebastian Kirpu. Datum ej bestämt
Sedvanligt arbete med äng och dikesrenar under vår och försommar

Aktiviteter och verksamhet 2023

 • 15 januari kl. 11.00 – Medlemsmöte på ABF, Kungsgatan 29A
 • 7 februari kl. 18.30 – Föreläsning med Leif Öster på biblioteket: ”Vad händer med den svenska skogen?”
 • 26 mars kl. 15.00 – ÅRSMÖTE inkl. föreläsning före om vitryggig hackspett
 • 18 april kl. 18.30 – Föreläsning med Henrik Thomke från NeDa på biblioteket: ”Nationella omprövningen av vattenkraftens miljövillkor i Nedre Dalälven”
 • 21 maj kl. 10.00 – Biologiska mångfaldens dag – utflykt till Fullsta Naturreservat
 • Lupinplockning vid älvpromenaden
 • 11 juni: Liekurs och ängsslåtter med Patrik Engfeldt från stora Skedvi. Föranmälan till Daniel Lindstein på dalka78@hotmail.com
 • 18 juni kl. 12-16: De vilda blommornas dag. Tipspromenad och aktiviteter vid ängen vid kraftverket i samarbete med Fortum.
 • 17-18 juni: Riksstämma i Västerås
 • 2 juli kl. 14-18: Båtutflykt på Färnebofjärden, föranmälan krävs. Reducerat självkostnadspris. OBS! Inställt pga låg vattennivå.
 • 10 september kl. 9.30: Tipsar om invigning av nyanlagd våtmark och ombyggd ängslada till fågeltorn på Ollasgården, Bäsinge
 • 24 september kl. 10.00: Svamputflykt i Trollbo naturrestervat OBS! Inställt pga restriktioner i området rörande afrikansk svinpest.
 • 8 okt kl. 13.00: Medlemsmöte med uppföljning av politikerenkät och diskussion om miljöpolitiken i Avesta kommun.
 • Fortsatt arbete med ”Världens längsta blomsteräng”: sparade vägrenar med ängsblommor genom hela Sverige